Iwona Preis, projektledare Intercult , är just nu på Korfu (16-17 maj) för ett möte med de sju medlemsländernas representanter i CULTURE FOR WATERFRONTS. Projektet som helhet vill värna om kulturen och miljön i Europas städer som ligger i anslutning till vattendrag. Temat för mötet är: Miljöaspekter på Europas vattenstäder. Läs mer om mötet och Culture for Waterfronts här! / Iwona Preis, project Intercult, is currently on Corfu (16-17 May) for a meeting of the seven member states’ representatives in CULTURE FOR WATERFRONTS. The overall project is to protect the culture and environment in European cities which are next to watercourses. The theme of the meeting is: Environmental aspects of Europe’s water towns. Read more about the meeting and Culture for Waterfronts here!