Med stöd från Arts Council Englands Cultural Leadership Senior Networks Programme, har Venu Dhupa undersökt Interkulturell dialog och ber nu om feedback och kommentarer på fyra essäer i ämnet. Essäerna är skrivna av seniora kulturaktörer från Storbritannien och läggs upp anonymiserade för att generera opartisk respons. Dina kommentarer är efterfrågade. Maila din återkoppling till int.art@btinternet.com fram till 31 december 2010.

ICD Anonymous 1 (PDF)

ICD Anonymous 2 (PDF)

ICD Anonymous 3 (PDF)

ICD Anonymous 4 (PDF) / With funding from the Cultural Leadership Senior Networks Programme of Arts Council England, Venu Dhupa is investigating Intercultural Dialogue and is asking for your feedback and comments on four essays on the topic. Written by senior UK cultural figures, these are posted without author attribution in order to attract impartial feedback and comment. Your comments would be very welcome, please email comments to int.art@btinternet.com. The comment period is open until 31th December 2010.

ICD Anonymous 1 (PDF)

ICD Anonymous 2 (PDF)

ICD Anonymous 3 (PDF)

ICD Anonymous 4 (PDF)