Professor Venu Dhupa från University of Nottingham Trent i UK leder en europeisk studie kring ämnet “Diversity and Culture”. Hon vill gärna ha kontakt med medlemmar från Europa Direkt Intercults nätverk för att kunna komplettera studien. Resultatet av studien kommer presenteras som en del av en konferens i Amsterdam mot slutet av Nederländernas ordförandeskap i EU i år inför EU-tjänstemän inom kulturområdet från hela Europa. Frågeformuläret tar c:a 10-15 minuter att fylla i och är anonymt. Vill du vara med? Gå in på denna länk:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/UnderstandingDiversityandCulture

Om du vill veta vilket resultat studien kommer fram till går det att kontakta Professor Dhupa på
int.art@btinternet.com
/
Profesor Dhupa from University of Nottingham Trent in the UK is conducting a european wide search study on the subject of Diversity and Culture and has invited members of our networks and their contacts to complete a survey. The result of the study will  be used to inform a new opinion piece about Diversity and Culture which will be presented to Civil Servants from Ministries of Culture/Education from across Europe at a conference in Amsterdam towards the end of the Netherlands’ term holding the EU Presidency.
The survey takes about 10-15 minutes and is anonymous. Would you like to be a part of the study? Enter this link https://www.surveymonkey.co.uk/r/UnderstandingDiversityandCulture
If you want information about the result of the study, contact Profesor Dhupa at int.art@btinternet.com.