Intercult kan stolt meddela att vi har, tillsammans med Fondazione Fitzcarraldo och ECCOM (Italien) samt Culture Action Europe, fått ansvaret att leverera en europeisk studie i publikutveckling – Engaging Audiences, på uppdrag av EU DG Utbildning och Kultur. Studien ska tjäna som bas för kulturpolitiska beslut på EU- och medlemstatsnivå. Studien ska också förse beslutsfattare och chefer inom kultur med metoder som kan användas i publikarbetet. Arbetet inleds med en översyn av situationen i ca 20 länder under 2016. Uppdraget ligger väl i linje med Intercults övriga transnationella projekt, som CORNERS, och vårt fokus på regional kulturpolitik i Sverige och Europa som avhandlades under konferensen Det Europeiska Projektets Framtid,

Läs mer om studien på
Culture Action Europes hemsida
Europeiska kommissionens hemsida

/
Intercult is proud to announce that we – in consortium with @Fondazione Fitzcarraldo and @ECCOM in Italy and Act for Culture in Europe – have been awarded by DGEAC the contract to deliver a study on audience development practices, Engaging Audiences, throughout the EU, providing a serious base for transforming cultural policy and inclusion. The study also aims to equip cultural leaders with the means to become more audience-centric. The hard work begins to map actions in up to 20 countries over the coming year. The study is closely aligned with CORNERS – inter/local in action – and our community focus in Sweden.

Read more:

Culture Action Europe

The European Commission