Den 16-19 februari arrangerades Audience Links Xchange, i Gdansk Polen. Detta är en del av CORNERS projektet som går ut på att alla projektpartners träffas och delar erfarenheter genom seminarier och workshops med fokus på publikarbete. Erfarenheter delas och verktyg tas fram för att identifiera behov, att nå ut och att skapa delaktighet. CORNERS arrangerar tre Audience Links Xchange möten, varav det första redan har ägt rum  i Donostia, San Sebastian i juni 2015, det andra  ägde rum nu i Gdansk och det tredje och sista arrangeras 20-24 februari 2017 i Stockholm.
Chris Torch, Iwona Preis och Agneta Hansson från Intercult var på plats i Gdansk och representera Intercult.

En kort rapport om mötet i Gdansk:

Intercult har just kommit tillbaka från ett möte i Gdansk. Det EU/ Kreativa Europa -finansierade projektet CORNERS sammankallade alla partners för en tre dagars konferens med temat Audience developement. Under tre dagar 17-19 februari har vi deltagit i Audience Links Seminar, arrangerat av CORNERS polska partner City Culture Institute i Gdansk..

Under dessa dagar påbörjades också arbetet med studien i Audience development, ett EU uppdrag som kommer ge riktlinjer kring hur europeiska kulturorganisationer ska arbeta med publikutveckling. Intercult, Fundazione Fitzcarraldo och ECCOM, samt Culture Action Europe har ett gemensamt uppdrag från Europa Kommissionen att jobba fram ett förslag. 

Plattformen River // Cities med ordförande Iwona Preis i spetsen har också påbörjat planeringen av ett nytt EU projekt.

IMG_1134 IMG_1143 IMG_1144 IMG_1150 IMG_1151 IMG_1161 IMG_1166 IMG_1169

/

February 16-19 the second Audience Links Xchange took place in Gdansk, Poland. This is the part of the CORNERS project where all partners meet and gather fragmented experience and knowledge into a shared approach. Through seminars and workshops, CORNERS focuses on finding tools to recognize public needs, tactics on how to meet them, and formats for interaction. The project CORNERS contains three Audience Links Xchange meetings. The first one took place in Donostia, San Sebastian i June 2015. The second  is the meeting in Gdansk and the third and last one will take place in Stockholm in February 20-24 2017.
Chris Torch, Iwona Preis and Agneta Hansson represented Intercult in Gdansk.
IMG_1134IMG_1143IMG_1144IMG_1150IMG_1151IMG_1161IMG_1166IMG_1169