PROJEKTLEDARE CORNERS
agneta.hansson@intercult.se
+46 8 644 10 23

Agneta483_300px

Agneta arbetar som kommunikatör och producent på Intercult sedan 2015.  Sedan Januari 2017 arbetar hon enbart som projektledare för Corners.

Agneta arbetar också med de seminarier och konferenser som Intercult arrangerar i Sverige, och representerar ibland Intercult på vissa internationella konferenser.

Agneta har erfarenhet av arbete inom kultursektorn som administratör, projektledare, producent och kommunikationsansvarig. Hon har bl.a. arbetat som informatör på Svensk Teaterunion, administratör på Kungliga Operan, producent för flera fria teatergrupper, som kommunikationsansvarig på Nacka kulturcentrum i Dieselverkstaden och på Stockholms läns museum. Hon är van vid att arbeta på både svenska och engelska.

Såhär säger Agneta om att arbeta på Intercult:
”Jag har följt Intercult sedan start och sympatiserar starkt med Intercults vision att internationalisera det svenska kulturlivet. Att uppmuntra till samarbetsprojekt över regionala, kulturella och konstnärliga gränser. Jag vill arbeta för en ännu mer jämlik fördelning av resurser till det fria kulturlivet och ser också nödvändigheten i att kulturinstitutionerna hittar vägar till ny publik.”

/

PROJECT LEADER CORNERS
agneta.hansson@intercult.se
+46 8 644 10 23

Agneta483_300px
Agneta is communication officer and producer at Intercult since 2015. Since January 2017 her job is mainly as project leader  for Corners.

Agneta assists at seminars, meetings and conferences. Sometimes she represents Intercult at international conferences. 

Agneta has been working with culture in Stockholm for many years as administrator, project leader, producer and communication officer at several institutions and free culture organizations. She is used to speaking and writing Swedish and English, both at work and at home.

In her work at Intercult Agneta wants to contribute to finding ways for Swedish culture to collaborate and form projects together with international collegues, crossing regional and artistic boarders. She wants to work for a democratic allocation of resources for Swedish and international culture projects. She is also interested in finding new and better ways for culture institutions to attract new audiences.