Alice Maselnikova, redaktör för Arts & Culture för the European Strategist,  besökte Intercult den 25 april för att intervjua Ilia Kuzubov som  besökte Stockholm för sin residens hos SUPERMARKET. Ilia Kuzubov är en rysk konstnär, curator och konskoordinator som arbetar i Severodvinsk, norra Ryssland. Ilia besökte Sverige genom projektet Young Curators  & Art Coordinators network. Alice och Ilia pratade om kultur, konst och om festivalen Taibola. Hur är det att arbeta i ett område där majoriteten av den unga befolkningen flyttar till storstäder som Moskva och  S:t Petersburg?

Läs intervjun här!

Läs mer om det postmoderna Europa på the European Strategist!

Nyhetsbrevet

Bild på Ilia med Iwona Preis, Senior Associate vid Intercult.

/  Alice Maselnikova, editor for Arts & Culture for the European Strategist, visited Intercult April 25th for an interview with Ilia Kuzubov. Ilia is a  Russian artist, curator and art coordinator operating  in Severodvinsk, Northern Russia. Ilia was visiting Stockholm for a two-week curatorial residency in Stockholm at the invitation of Intercult and their Young Curators & Art Coordinators network. Alice and Ilia talked about culture, arts and the festival Taibola. What is it like to work in an area where a majority of the younger residents move to bigger cities like Moscow and S:t Petersburg?

Read the interview here!

Read more about our European society in postmodern times at the European Strategist!

NyhetsbrevetPicture of Ilia with Iwona Preis, Senior Associate, Intercult.