Konferensen syftar till att presentera projekt och verksamheter för Priority Area Culture i EU:s strategi för Östersjöregionen (PA Kultur), sprida kunskap om den kulturella utvecklingen och samarbeten i regionen, dela information och främja erfarenhetsutbytet om aktiviteter som kulturorganisationer arrangerar i BSR regionen (Baltic Sea Region). Dessutom kommer konferensen att fokusera på nuvarande och framtida finansieringsmöjligheter och inriktning för kulturprojekt samt att diskutera möjligheter och betydelsen av kultursamarbete i Östersjöregionen.

Iwona kommer att dela med sig av informationen från konferensen på Access Europa/ EDI seminariet den 19 november på Intercult.