24-29 november besöker en delegation från den Autonoma Republiken Adjara (Georgien) Stockholm och Göteborg för expertutbyten kring policyutveckling och regionalisering. Den Autonoma Republiken Adjara genomgår en regionaliseringsprocess liknande den svenska utvecklingen. Nya enheter för att hantera kulturarv, turism och internationella kultursamarbeten är under utveckling.

Intercult arrangerar besöket i samarbete med Departementet för Utbildning, Kultur och Sport, Adjara, Svenska Institutet, Västra Götalandsregionen, Myndigheten för Kulturarv, Adjara och Georgiens ambassad.

Chris Torch, senior associate, Intercult säger:
Det finns mycket att utväxla kring processen att flytta kulturpolitiken närmare medborgarna och att ge makten till regionala myndigheter. Vi ser stor potential i Adjara som en europeisk region, där en modell för kulturpolitisk förnyelse kan växa fram. Intercult har samarbetat med Georgien i flera år, i kulturprojekt och policyutveckling. Det är ett stort nöje att nu bjuda tillbaka här i Sverige.

Gia Abuladze, Utbildnings-, Kultur- och Sportminister, Autonoma Republiken Adjara
Utbytet mellan Georgien och Sverige är väldigt viktigt för oss. Det är ett interkulturellt utbyte som lägger grunden för framtida samarbeten.

Gia Abuladze, Minister of Education, Culture & Sports – Republic of Ajara, gästar Sverige tillsammans med Irine Surmanidze – Head, Department of Culture/Ministry of Culture – Republic of Ajara, Ermile Meskhia – Chairman of Academic Council, Rector of Batumi Arts University, Tengiz Tsintsadze – Director, The Ajara Cultural Heritage Protection Agency och Temur Gabaidze – Deputy Minister, Ministry of Finance and Economy – Republic of Ajara.

Ett antal möten och studiebesök på nationella och regionala institutioner i Stockholm och Göteborg är inplanerade. Intercult kommer att hålla i en workshop om policyutveckling i Georgien.

För mer information och intervjuer, kontakta:

Chris Torch, senior associate, Intercult
M: 070 554 10 23

Vanessa Ware, pressansvarig, Intercult
T: 08 644 10 23
M: 070 750 24 54
vanessa.ware@intercult.se

Intercult abetar 
för 
att 
internationalisera 
svenskt 
kulturliv.
 
Vi 
skapar
 storskaliga
 transnationella
 och
 gränsöverskridande
 konstprojekt. Vi
 är
 aktiva
 på
 den
 
kulturpolitiska 
arenan i Sverige och Europa.
 Vi
 driver 
Europeiskt 
Resurscentrum
 för
 Kultur
 (ERK) 
och
 Europa
 Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har 
verksamhetsstöd 
från 
Statens
 Kulturråd,
 Stockholms
 kulturförvaltning
 och
 Stockholms 
läns 
landsting.
 Våra
 projekt
 stöds
 av 
EU:s
 kulturprogram,
 Svenska 
Institutet,
 
Kulturkontakt 
Nord
 och regional och lokal finansiering där vi verkar.