Märta-Molin_244x244webbArbetar som kulturchef vid Regional utveckling, Landstinget Västernorrland med en bakgrund i kulturarvssektorn liksom i högskolevärlden.

Är i botten kulturgeograf och projektledare med fokus på regionala utvecklingsfrågor. Därtill med ett stort intresse för samverkan för utveckling och smartare lösningar.

Bild. Foto Landstinget Västernorrland