Riksteatern Stockholms Län, Europa Direkt Intercult och Ideell kulturallians inbjuder till ett kulturpolitiskt möte, inför valet i Stockholms län.

Välkommen den 28 augusti 2014 kl. 18–20 med efterföljande mingel på Södra Teatern (Kägelbanan). Kvällen kommer att innehålla diskussion, politisk debatt och öppet samtal. Håll utkik på Riksteatern Stockholms läns hemsida och facebook-sida för de senaste uppdateringarna om vilka som kommer att delta i de olika blocken med mera. Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan görs via mail till charly.wassbergborbos@riksteatern.se.

  • Samverkansmodellen – Hur har det fungerat i andra regioner?

Ett samtal om utmaningar och framgångsfaktorer med Stockholms läns kulturchef och kulturchefer från regioner där samverkansmodellen redan implementerats.

Medverkande: Eva Bergquist (förvaltningschef kulturförvaltningen Stockholms län), Staffan Rydén (kulturchef Västra Götalandsregion) och Fredrik Lindegren (kulturchef Umeå kommun)

  • Kultursamverkan i Stockholm – Hur funkar det?

Ett samtal om utmaningar och möjligheter med företrädare från Kulturdepartementet och Stockholm stad. Inbjudna: Madeleine Sjöstedt (kultur- och fastighetsborgarråd Stockholm stad) och Joakim Stymne (Statssekreterare Kulturdepartmentet)

  • Kultursektorns behov i Stockholms län – Politisk debatt med frågor från kultursektorn

Ett samtal med tjänstepersoner inom kultursektorn om regionala behov och debatt med representanter från de politiska partierna som styr Landstingsfullmäktige.

Medverkande:
Teshome Wondimu
(verksamhetsledare Selam), Rani Kasapi (kulturchef Botkyrka kommun) och Signe Landin (verksamhetschef Dans i Stockholms stad och län) samt
Anna Starbrink Ordförande i Landstingets kulturnämnd (FP)
Rickard Wessman Vice ordförande i Landstingets kulturnämnd (M)
Jens Sjöström Ledamot Landstingets kulturnämnd (S)
Mia Wallgren Ledamot Landstingets kulturnämnd (C)
Tomas Melin Ledamot Landstingets kulturnämnd (MP)
Lennart Nillsson Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Järfälla (KD)
Anna Sehlin Ledamot i Landstingsfullmäktige (V)
Samtalsledare: Chris Torch och Charly Wassberg Borbos
Låt oss tala öppet om hur Stockholmsregionen kan utvecklas kulturellt!

Bästa hälsningar,
Styrelsen för Riksteatern i Stockholms län, Europa Direkt Intercult, Styrelsen för Ideell Kulturallians Stockholms län.