Kulturvalet 2014 – En fråga om samverkan och demokrati i Stockholms län
Riksteatern Stockholms Län, Europa Direkt Intercult samt Ideell kulturallians Stockholms län inbjuder inför valet i Stockholms län till ett kulturpolitiskt möte.

Välkommen den 28 augusti 2014 kl. 18-20 med efterföljande mingel på Södra Teatern (Kägelbanan). Kvällen kommer att innehålla diskussion, politisk debatt och öppet samtal om samverkansmodellen, kultursamverkan i Stockholms Län och kultursektorns behov i Stockholms Län. Vi kommer även samtala om kulturens inställning till internationella relationer, Creative Europe och krav SLL ställer på sina bidragstagare på en utblick mot Europa och samarbetsprojekt med internationella partners. Spar datumet i kalendern redan nu och håll utkik på http://stockholmslan.riksteatern.se/ och på https://www.facebook.com/riksteaternstockholmslan och http://www.intercult.se/europedirect/ för de senaste uppdateringarna om programmet. Inbjudna till paneler är politiker, tjänstepersoner från Stockholms Län och kulturchefer från några regioner som redan har tillämpat samverkansmodellen.

The Impact of Culture – Creative Businesses for Sustainable Cities
VAR: Sliperiet, Konstnärligt campus, Umeå universitet

NÄR: 23–24 September 2014

Tillväxtverket och flera andra myndigheter och aktörer arrangerar en internationell konferens i Umeå den 23–24 september. I fokus står kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling.

Konferensen anordnas av: Tillväxtverket, Umeå 2014/Umeå kommun, Konstnärligt campus/Umeå universitet, County Administrative Board of Västerbotten, Region Västerbotten, Riksarkivet, Statens fastighetsverk, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kulturrådet, Svenska institutet, Boverket, Riksantikvarieämbetet.

Läs mer och anmäl dig på www.tillvaxtverket.se/impactofculture