Kulturens värde i samhället är underskattad. Det visar John Ambrechts avhandling The Value of Cultural Institutions – Measurement and Description som lades fram i december vid Handelshögskolan I Göteborg.

Kulturens värde är svår att mäta eftersom det snarare handlar om livskvalitet än om ekonomiska effekter, säger John Ambrecht.

Läs mer och ladda ner avhandlingen här…

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30684