Kulturarvsdagen äger alltid rum den andra söndagen i september som en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program – European Heritage Days.

I Sverige är temat för år 2013, ”människors mötesplatser”. Dessa platser kan vara allt mellan torg, parker och trädgårdar till hembygdsgårdar och folkrörelsernas platser. Men vilka är människorna bakom platserna och vad har de för historia att berätta?

Vill du veta mer om de olika evenemang som tar plats runt om i landet på söndag den 8 september kan du besöka – http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/kulturarvsdagen/arrangemangen/