Sister of Another Mama i Vranje, Serbien

Vi har femton studenter runt oss, nyfikna roliga frågvisa undersökande.

Sister of Another Mama är Mila Pavicevic från Zagreb, Joseba Irazoki från San Sebastien och SIMKA (Karin Lind och Simon Häggblom) och vi har dessa nyfikna studenter i workshopar inne i kulturhusets Galerija där vi har vårt arbetsrum.

Vi har haft tre timmars workshop i fem dagar men vissa har pågått upp till 5 timmar pga entusiasmen hos deltagarna.

Som grund har vi utgått från gestaltning av hemmet vid sex års ålder utgående från bilden, tecknad eller målad. Därefter tolkningar i text kring temat men med utbyte av berättelser.

Vi samtalar om livet, kriget, migration, vardagen, nyheter -tidningar mm – det som kommer upp! och utveckla frågeställningar.

Vi har även diskuterat konstbegreppet. Skulpterat. Haft ljud och musik improvisation efter kroppens röst och möjligheter. Inspirerat av Dada!

Vi är som en redaktion där konst tillverkas, texter skrivs och skapande genom röst och poesi.

Utifrån allt vi lyssnat in och arbetat med studenterna i workshoparna och det vi ser i staden och platsen planerar vi en performance i en park mitt i stadens brus.

Sister of another Mama .

Sisters_of_another_mama_500px