Bilder säger ibland mer än ord. Corners i Vranje är avslutat. Många människor har upplevt och tagit del av konstnärernas projekt. Från Sverige deltar musikern Nils Personne och konstnärsduon SIMKA (Simon Häggblom och Karin Lind) Saker händer när  lärare och massor av barn och ungdomar från Prisren, Kosovo, Belgrad och Vranje möts…

webbild

/ Sometimes pictures says more than words…
In Vranje lots of people has experienced the projects led by CORNERS artists. From Sweden musician Nils Personne and artists Simon Häggblom and Karin Lind. One thing for sure: when artists come to a place where people are kind and curious despite hardships, things happen …

webbild