Performing Places 9 april

Det här är ett intressant seminarium med direkt koppling till Intercultkonferensen Re:Imagining Cultural Space från november 2010. Internationella aktörer från det oberoende fältet och @ Work Network samlas i Köpenhamn för att dela sina erfarenheter om nya scener, hållbarhet och arbete med publiken under parollen “Upptäck nya sammanhang för scenkonst!” Läs mer

Arrangerat av TeaterKUNST, Uafhængige Scenekunstnerne och @work network
/

Performing Places 9 April

This is an interesting seminar directly related to the Intercult conference Re:Imagining Cultural Space held in Novmber 2010. International operators from the independent field and @ Work Network gather in Copenhagen to share experiences on new places for performance, sustainability and working with audiences. Read more

Arranged by TeaterKUNST, Uafhængige Scenekunstnerne and @work network