Bild - Södermalms Medborgardialog

Fredagen den 11 oktober anordnas Södermalms Medborgardialog på Medis Bibliotek – en dag då Söder talar och lokalpolitikerna lyssnar. Vilka frågor är viktiga för Södermalmsborna? Matfusket? Arbetslösheten? Den ekonomiska krisen? Miljön? Våra utsatta? Eller hur mycket inflytande vi har som EU-medborgare? Samtalet börjar redan idag med en medborgarlåda som turnerar Söder.

I samband med Europaåret för medborgarna 2013 har det på flera håll i Sverige och Europa anordnats medborgardialoger där EU-medborgare får göra sin röst hörd i Europafrågor. Nu är det Södermalms tur.

Medborgarlådan
Från och med idag kommer en medborgarlåda att dyka upp på olika platser på Söder. I lådan samlas frågor och åsikter in till Södermalms Medborgardialog. Medborgarlådan kommer även att lämnas till EU:s vice ordförande Viviane Reding och EU-minister Birgitta Ohlsson på den nationella medborgardialogen på Stadshuset den 15 oktober.

Man kan också säga sin mening redan idag på: facebook.com/europadirektintercult #södersmedborgare info@intercult.se.

Bokutställning och ljudinstallation
Hela veckan pågår dessutom en bokutställning om samtida europeisk litteratur och en ljudinstallation om Slussen – SlussenProject “Arkivering av det efemära” av Jacek Smolicki

Arrangörer
Södermalms Medborgardialog anordnas av Europa Direkt Intercult tillsammans med Stadsbiblioteket och Polska institutet.

Medverkande lokalpolitiker
Arba Kokalari (M)
Jenny Sonesson (Fp)
Fredrik Lindstål (C)
Marianne Eriksson (V)
Magnus Nilsson (S)
Jakop Dalunde (Mp)
Läs mer om politikerna

Tid: Fredag 11 oktober 13.00–15.00
Plats: Biblioteket, Medborgarplatsen

Program:
SÖDERMALM I EUROPA Europaparlamentets infokontor berättar.
SÖDER TALAR! Publiken och tre Söderprofiler berättar om vilket Europa de vill ha.
POLITIKERNA SVARAR! 6 lokalpolitiker debatterar medborgarnas frågor.
VAD TYCKER DU? Ta ställning och tryck på röstknappen!

Läs mer
Mer om Södermalms Medborgardialog: www.intercult.se/sodermalms-meborgardialog
Mer om den nationella Medborgardialogen på Stadshuset: www.md.eu-kommissionen.se

För mer information och intervjuer, kontakta:

Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
T: 086441023
M: 0707502454
vanessa.ware@intercult.se

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver medlemsplattformen ACCESS EUROPA och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från  Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting. Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi verkar.
www.intercult.se