Inför Europaparlamentsvalet anordnas Fredagen den 25 april Södermalms Medborgardialog på Medis Bibliotek.
Vad har kulturen för roll i kristider? Hur kan kulturen bidra till ökad kommunikation? Hur kan ungdomar påverka de förändringar som pågår och de beslut som fattas? Varför är EU viktigt? Hur påverkar det kommande EU-valet Sverige? Politiker från olika partier kommer att delta i en debatt där kultur, ungdomar och det kommande EU-valet står i fokus. Till debatten välkomnar vi särskilt förstagångsväljare.

EU ska värna och främja Europas kulturella och språkliga mångfald, och kultursamarbeten är något av det viktigaste att satsa på för att uppnå en ”vi”-känsla. Vi måste lära oss att hantera den komplexa mångfalden, möta det okända med öppet hjärta. Det är en utmaning för politiker, det är en utmaning för kulturen. Det är här ungdomar kan ta plats. Du som är ung har en viktig roll att spela i Europas framtid!

Medverkande politiker
Lars Ohly (v)
Arba Kokalari (m)
Jakop Dalunde (mp)
Jenny Sonesson (fp)
Margaret Gärding (f!)
Evin Incir (s)
Per Karlberg (c)

Arrangörer
Södermalms Medborgardialog anordnas av Europa Direkt Intercult tillsammans med Medborgarplatsens Bibliotek och European Cultural Parliament Youth Network.

Tid: Fredag 25 april 14.00–16.00
Plats: Biblioteket, Medborgarplatsen

Program:
Rebecka Pershagen, koordinator för den svenska kärngruppen av ECP Youth Network, håller ett öppningstal om Kultur och ungdomar i EU.
Moderator Chris Torch öppnar politikerdebatten.
Vad tycker du? Publiken får säga sin mening och rösta via mentometrar

Man kan också säga sin mening redan idag på: facebook.com/europadirektintercult

Läs mer
Mer om Södermalms Medborgardialog

För mer information kontakta:
Iwona Preis, projektledare och EU-samordnare, Intercult:
T: 08-644 10 23
M: 070-756 66 44
Mail: iwona.preis@intercult.se

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver medlemsplattformen ACCESS EUROPA och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting. Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt Nord samt regional och lokal finansiering där vi verkar.
www.intercult.se