I årets debatt kommer kultur, ungdomar och det kommande EU-valet stå i fokus. EU ska värna och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och kultursamarbeten är något av det viktigaste att satsa på för att uppnå en ”vi” känsla. Vi måste lära oss att hantera den komplexa mångfalden, möta det okända med öppet hjärta. Det är en utmaning för politiker, det är en utmaning för kultur. Det är här ungdomar kan ta plats. Du som är ung har en viktig roll att spela i Europas framtid!

[highlight]

TID: 25 april, kl 14:00-16:00
PLATS: Medborgarplatsens Bibliotek
ÖVRIGT: Ingen föranmälan krävs, men tacka gärna ja på Facebook-eventet

[/highlight]

Inför Europaparlamentsvalet den 25 april anordnar Europa Direkt Intercult en spännande debatt mellan medborgare och politiker.

Vad har kulturen för roll i kristider? Hur kan kulturen bidra till ökad kommunikation? Hur skulle Södermalm kunna uppmärksammas på europeisk nivå? Hur kan ungdomar påverka de förändringar som pågår och de beslut som fattas? Varför är EU viktigt? Hur påverkar det kommande EU-valet Sverige? Detta kommer vi att diskutera under dagen.

Vi har bjudit in politiker från olika partier som kandiderar till Europaparlamentet. I en debatt kommer de att ge sina synpunkter på aktuella valfrågor. Det finns givetvis också tid för frågeställningar, så förbered gärna frågor.  Moderator under dagen kommer att vara Chris Torch från Intercult och introduktionstalare är Rebecka Pershagen, koordinator för den svenska kärngruppen av European Cultural Parliament Youth Network.

Till evenemanget välkomnar vi särskilt alla unga förstagångsväljare.

Deltagande politiker

Lars Ohly (v)

Arba Kokalari (m)

Jenny Sonesson (fp)

Per Karlberg (c)

Jakop Dalunde (mp)

Magnus Nilsson (s)

Margaret Gärding (F!)

Program

14:00 – Introduktion och presentation av deltagare och upplägget

14:10 – Kultur och ungdomar i EU – Rebecka Pershagen, National Network Coordinator, ECP YN Sweden

14:20 – Samtalsledare Chris Torch från Intercult startar debatten med en inledning om kultur och Samhälle

14:25 – Debatt med politiker

Hur kommer du att agera som MEP för att göra EU mer tillgängligt och effektivt för unga människor? Vilken roll har EU, enligt dig, för att förbättra villkoren för ungdomar när det gäller arbete, studier, fri rörlighet och kultur?

14:55 REFLEKTION:

Henrik Selin – chef, avd för Interkulturell dialog, Svenska Institutet

Han reflekterar fritt om EU, kulturens roll i utvecklingen och möjligheter till ungdomars engagemang, inte minst utifrån sitt tidigare arbete som Kulturråd i Bryssel.

15:00 – Debatt med politiker

Vilken roll har kultur inom EU? Ska EU utveckla en mer omfattande och resursstark kulturpolitik?

15:35 – Politikeranförande – Vad är det viktigaste för dig som MEP?

16:00 – Slut

Södermalms medborgardialog anordnas i samarbete med European Cultural Parliament Youth Network och Medborgarplatsens bibliotek.