Konferensen blev fullbokad och vi tackar alla medverkande, på och framför podiet, för att ha bidragit till att göra dagen innehållsrik och tankeväckande!

Många trotsade den 6 december vädermakterna och kom för att delta i årets debattkonferens på Europahuset i Stockholm.

Konferensen, som arrangerades av Intercult/Europa Direkt Intercult i samarbete med Riksteatern och Europakommissionen i Sverige, samlade drygt 100 deltagare och blev mycket uppskattad. Ett större intresse för EU-frågor har väckts hos många.

Birgitta Englin, VD för Riksteatern, sa i sitt öppningsanförande att samhället behöver grovvisioner för det samhälle vi vill uppnå även på andra sidan av den här krisen. Förra konferensen hade tydligt fokus på politiken och politikerna. Den här fokuserar på medborgarna, det civila samhället, som skapar förutsättningar för att utveckla kulturen.
Hon lyfte hon fram vikten av ett starkt ledarskap vilket är avgörande för att bestämma riktningen som denna utveckling tar. Det är nu det är läge att skapa argumentation och övertygelse om vilken roll som kulturen ska spela i Europas framtid. Birgitta avslutade med att säga att kulturaktörer behöver se över hur vi möjliggör medborgarnas engagemang i kulturen och demokratiutvecklingen.

Hanna Hallin, chef för Sektor3 och moderator för konferensen, svarade på frågan om vilken roll kulturen spelar i det civila samhället. Hanna betonade att kultursektorn är en självgående och drivande del av det civila samhället som sällan väntar på statens uppmuntran, utan tar eget initiativ till förändring och utveckling.

Chris Torch, Senior Associate på Intercult och även han moderator, fick ordet för ett kort öppningsanförande. Chris redogjorde för de två val han anser att man har i den nuvarande krisen: att ge upp eller att ge ett kulturellt svar. Han menar att kulturaktörer är fria att kunna agera fritt i laboratoriet som är Kultur. Han anser att kultursektorn i Sverige har så mycket att lära sig, särskilt när vi börjar jämföra oss med andra länder. Europa är ett forskningslaboratorium för demokrati. Chris menar att vi som europeiska medborgare har möjlighet till att skapa lager av identiteter och det händer bara när vi reser och träffar andra. Därmed är den interkulturella kompetensen en central förutsättning.

Under ett senare inlägg i konferensen betonade Chris Torch att kulturen är som luften vi andas, den färdas fritt och stannar inte vid nationella gränser. Mångfalden är berikande och ju mer vi lär oss om andra, desto mer lär vi oss om oss själva. Vi behöver gå ”beyond tolerance” dvs fördjupa våra relationer ytterligare så att vi samarbetar kring målen. Vidare ställde han sig frågan varför man i t.ex. Medellin, Colombia, satsar mer på kultur i kristider, medan man i Europa skär ner på kulturen i kristider? Än en gång belyste han behovet av att lära sig av andra och tillämpa goda exempel på hemmaplan.

Möjligheten att under hela eftermiddagen tillsammans diskutera och kommentera det talarna sa med egna perspektiv på EU, kulturen och vårt svenska perspektiv gav mersmak.

Här kommer några kommentarer från deltagare på konferensen:
–    Bra talare, bra spänning mellan alla nivåer inom kulturen (både på kommissionsnivå och enskilda konstnärer). Bra utformning!
–    Många bra och olika perspektiv, saknade dock näringslivet.
–    Vikten av att hitta former för kunskapsöverföring och överbrygga främlingskap/utanförskap inför konst/kultur.
–    Många bra kontakter, en hel del nya perspektiv.

Nikola Leijon, Tillväxtverket, lämnade en längre och intressant kommentar om ett av årets teman, kulturens roll för samverkan mellan sektorer:

“Jag tycker flera viktiga perspektiv belystes och samtalen var som alltid viktiga.
En kvardröjande fundering hos mig handlar dock om hur kulturens roll i ökad utsträckning kan byta arena och erövra plats i samtalen kring ekonomin i stort? Man menar i Sektorn att den behöver ännu mer utmana perspektiven i den traditionella tillväxtsektorn. Men en snabb blick på deltagarlistan vittnar som så många gånger förut om att samtalet förs bland redan frälsta. Från mitt perspektiv ser jag att det inte finns en strategi från sektorn för att ta större plats i debatten samt ge ökat stöd till det politiska engagemang som finns. Den traditionella sektorns behov genomsyrar den offentliga fördelningen, trots alla signaler från rådgivande instanser om satsningar på anpassningar till KKN områdets behov.

Diskussionen kanske skulle vinna på om ni drev frågorna även på andra arenor?”

Vi har spelat in dagen och ni som inte kunde vara med oss kan se inspelningen här: bambuser.com/channel/Intercult

Bilder från konferensen finns också upplagda på: www.intercult.se

PÅ ÅTERSEENDE 2013!