I två veckor har en medborgarlåda turnerat ett tiotal platser på Södermalm med frågan VIlket Europa vill du leva?. Artemis Sofios och Karina Falk, från Europa Direkt Intercult som gått runt med medborgarlådan och pratat om med personer som bor och verkar på Södermalm om vilka lokala och Europafrågor som är viktiga för dem. I fredags diskuterades frågorna med sex lokalpolitiker. Idag är det dags att lämna över medborgarlådan till våra toppolitiker EU:s vice ordförande Viviane Reding och EU-minister Birgitta Ohlsson på den nationella medborgardialog på Stadshuset.

74 frågor har lagts på lådan. Miljö och demokratifrågor var populära teman, även flera frågor om asyl- och flyktingpolitik, finans och samarbete över gränserna har kommit in. Medborgarlådan har stått på caféer, restauranger, en pensionärsträff, demokratiföreningen Dynamo, Leffes tobak, Medis bibliotek och andra ställen. Lådan är designad av konstnären Luciana Amado.
I samband med Europaåret för medborgarna 2013 har det på flera håll i Sverige och Europa anordnats medborgardialoger där EU-medborgare får göra sin röst hörd i Europafrågor.

Medborgarlådan och Södermalms Medborgardialog genomförs av Europa Direkt Intercult som sitter på Nytorgsgatan på Söder.

Följ medborgarlådan på facebook.com/europadirektintercult #södersmedborgare.

Läs mer
Mer om Södermalms Medborgardialog: www.intercult.se/sodermalms-meborgardialog
Mer om den nationella Medborgardialogen på Stadshuset: www.md.eu-kommissionen.se

För intervjuer, kontakta:

Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
T: 086441023
M: 0707502454
vanessa.ware@intercult.se

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver medlemsplattformen ACCESS EUROPA och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från  Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting. Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi verkar.
www.intercult.se