Idag är det dags för den nationella medborgardialogen på Stadshuset. Följ den på plats eller online via webben och delta med synpunkter och bidrag via Twitter #EUdeb8. EU:s vice ordförande Viviane Reding och EU-minister Birgitta Ohlsson finns där för att svara på medborgarnas frågor. De kommer även att få ta emot den medborgarlåda som turnerat på Södermalm. Lådan innehåller åsikter och frågor från boende på Södermalm.