Tipsar er om FEAD dvs Fonden för dem som har det sämst ställt. Utlysningar för projektansökningar är nu öppen för större och mindre organisationer och allt sköts av ESF-rådet.

Eftersom det skrivs mycket om fattiga Romer lokalt runt om i Sverige och många undrar vad EU gör åt saken så kan det vara bra att information om denna finansieringsmöjlighet sprids. Detta är nämligen projektpengar som lämpar sig utmärkt för projekt som hjälper utsatta Romer (men såklart även andra).

Läs mer på ESF-rådets hemsida här: http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/FEAD/