Fead-fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, förkortad Fead (Fund for the European Aid to the most Deprived), är en ny fond under perioden 2014–2020. Fead är en del av Europa 2020-strategin som syftar till att minska fattigdom och social utslagning. Fonden ska komplettera Europeiska socialfonden och bidra till att åtgärda de värsta formerna av fattigdom genom att stödja insatser för social delaktighet.

Lansering 26 mars. Fonden ska ha sin första utlysning i maj med deadline för ansökningar i juni.

Mer info: http://news.cision.com/se/svenska-esf-radet/r/lansering-av-ny-eu-fond-i-sverige–fead—fonden-for-europeiskt-bistand-for-dem-som-har-det-samst-st,c9745478