Månadens lista över aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige tipsar om European Cultural Foundation, Grundtvig, Ungdomsstyrelsen, MEDIA Mundus, Innovativ Kultur och Kulturprogrammet.

Kulturprogrammet

Observera det nya datumet!
Datum för inlämning av ansökningar om stöd för fleråriga projekt och samarbetsprojekt till Kulturprogrammet är framflyttat till den 7 november. Även ansökningar om stöd för kulturfestivaler har fått en ny deadline som är den 5 december!
Mer info finns på EACEA:

eacea.ec.europa.eu/culture/programme/calendar_en.php

Ansökningar till Innovativ Kultur

Innovativ Kultur skall stödja kulturell och konstnärlig förnyelse. Det innebär att fonden kan bidra med initialt stöd till att bryta ny mark inom konst- och kulturområdet för att pröva nya idéer och verka gränsöverskridande. Fonden stöder projekt som har autenticitet och trovärdighet.

Ansökningar till höstens omgång ska vara inne senaste den 17 september, klockan 17:00. På hemsidan under fliken Ansök finns information om hur du går till väga för att skicka in en ansökan.

www.innovativkultur.se

Ansökningar till Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen ska fördela cirka 3 miljoner kronor till organisationer och stiftelser för att de ska belysa EU:s framtidsfrågor. Förordning och instruktioner till ansökan kommer inom kort. Sista ansökningsdatum är satt till 15 oktober.

www.ungdomsstyrelsen.se/kat/1%2C2070%2C2157%2C00.html

Ungdomsstyrelsen informerar också om att EU-kommissionen har två utlysningar om bidrag:

Partnerskapsprojekt – med aktörer som är engagerade i ungdomsfrågor på europeisk nivå.

Ansök om bidrag för partnerskapsprojekt senast 17 september.

Projekt som främjar nyskapande och kvalitativa inslag på området icke-formellt lärande och ungdomsarbete.

Ansök om bidrag för nyskapande projekt senast 3 september.

På Ungdomsstyrelsens hemsida finns direktlänkar till EU-kommissionen dit ansökan skall skickas.

Lär dig skriva EU ansökan

Ungdomsstyrelsen genomför kurser för den som vill lära sig hur man skriver en ansökan inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Nästa kurs äger rum den 10 september. Sista dag för anmälan är 5 september.

Ungdomsutbyte: skrivarstuga den 10 september

Life Long Learning – planera dina projekt för 2013 redan nu! Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci samarbetsprojekt och nätverk har deadline för ansökan 31 januari 2013. Resultaten publiceras i juni 2013. Ansökningsblanketter läggs ut på Internet den 28 september 2012.

ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

MEDIA Mundus

MEDIA Mundus är Europeiska Unionens stödprogram för samarbeten mellan europeisk filmbransch och bransch i tredje land inom områdena utbildning, distribution, marknadsaktiviteter och spridning av audiovisuella verk. Sista ansökningsdatum är 28 september.

www.sfi.se/sv/MEDIA-Desk-Sverige/MEDIA-Mundus/