Månadens lista över aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige tipsar om European Cultural Foundation, Nordiska ministerrådet, Ungdomsstyrelsen och Innovativ kultur.

Balkan incentive found for culture grants

För organisationer i eller som samarbetar med länder på västra Balkan (Bosnien, Makedonien, Kosovo, Kroatien, Albanien, Montenegro och Serbien).

Projekten ska syfta till att skapa ett hållbart samarbete mellan de olika samarbetsländerna.

Projektbidraget ligger på mellan 15,000- 30,000 Euro.

Öppen ansökan året runt

För mer information: http://www.culturalfoundation.eu/grants/balkan-incentive-fund-culture

STEP Beyond travel grant

Stipendiet är för nykomna artister och kulturarbetare. Stipendiet gäller främst för dem som är upp till 35 års ålder och/eller de 10 första åren på karriären.

Stipendiet ska gå till att finansiera resor från EU till EU:s angränsande länder

Öppen ansökan året runt

För mer information: www.culturalfoundation.eu/grants/step-beyond-travel-grants

Nordiska ministerrådet, Nordisk- Baltiskt Mobilitetsprogrammet för kultur

Mobilitetsprogrammet är öppet för ansökan 3 oktober- 31 oktober 2012

Programmet gör det möjligt för konstnärer och kulturaktörer att för en kortare tid vistas i ett nordiskt eller baltiskt land utan större utgifter. Stödet går till professionella utövare inom kultursektorn i nordiska och baltiska länder.

För mer information: www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-kultur-mr-k/institutioner-och-samarbetsorgan/institutioner/kulturkontakt-nord/mobilitetsstoed-inom-kulturomraadet

Långvarigt och kortvarigt nätverksstöd öppet för ansökan 12 september -10 oktober 2012.

Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i Norden och Baltikum.

För mer information:  www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/mobilitetsprogrammet/stoed-till-naetverk

Stöd till residenscentra öppet för ansökan 19 september-17 oktober 2012

Bidrag för att konstärsresidenscentran ska kunna ta emot konstnärer och kulturarbetare från andra nordiska och baltiska länder. Bidraget täcker kostnaden för 2-4 konstnärer. Stipendiet täcker kostnader för två månader och innefattar resekostnader, uppehälle och övriga kostnader knutna till konstnären.

För mer information: www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/mobilitetsprogrammet/stoed-till-residenscentra

Ett civilsamhälle för Europa

Ungdomsstyrelsen utlyser ett bidrag till organisationer och tankesmedjor som arbetar med EU:s värderingar, medborgarnas rättigheter och att få medborgarna att bli delaktiga i EU:s demokrati. Syftet är att uppmuntra till aktivitet och debatt kring en gemensam delaktighet, demokrati, medborgarskap och delade värderingar, historia och kultur i EU. Ungdomsstyrelsen vill lyfta fram EU:s mångfald, enighet och interkulturell dialog.

Sista ansöknings dag 15 november 2012

Här kan ni läsa mer om bidraget: www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2177,00.html

Innovativ Kultur utlyser stöd till samarbete med FundedByMe

Bidraget är till för att stödja nyskapande kultur som lyckas med att få in medel från näringslivet och privatpersoner. 300,000 kronor ska sammanlagt gå till olika projekt. Projekt kan registrera sig mellan den 15 oktober och den 17 december 2012.

Läs mer om utlysningen och kraven här: www.innovativkultur.se/ansok/utlysningar