Månadens lista över aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige tipsar om Innovativ kultur och Ungdomsstyrelsen .

Innovativ Kultur

Innovativ Kultur utlyser stöd i samarbete med FundedByMe.

Bidraget är till för att stödja nyskapande kultur som lyckas med att få in medel från näringslivet och privatpersoner. 300,000 kronor ska sammanlagt gå till olika projekt.

Projekt kan registrera sig fram till den 17 december 2012.

Läs mer om utlysningen och kraven här: www.innovativkultur.se/ansok/utlysningar

Ungdomsstyrelsen

Ett civilsamhälle för Europa

Ungdomsstyrelsen utlyser ett bidrag till organisationer och tankesmedjor som arbetar med EU:s värderingar, medborgarnas rättigheter och för att få medborgarna att bli delaktiga i EU:s demokrati.

Syftet är att uppmuntra till aktivitet och debatt kring en gemensam delaktighet, demokrati, medborgarskap och delade värderingar, historia och kultur i EU.

Ungdomsstyrelsen vill lyfta fram EU:s mångfald och enighet samt att bidraget skall skapa en interkulturell dialog.

Sista ansökningsdag är 15 november 2012.

Här kan ni läsa mer om bidraget: www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2177,00.html