Början av året innebär ansökningsverkstad för många kulturorganisationer. Här följer ett antal tips på aktuella utlysningar, många med deadlien redan i februari.

European Cultural Foundation öppnar den 20 februari 2012 en ny utlysning för samarbetsprojekt som är årets enda tillfälle att söka projektbidrag från ECF. Sista ansökningsdatum är den 2 May 2012. ”Collaboration Grant” är öppen för projekt med företrädesvis tre partnerorganisationer från Europa och grannländer. Man kan söka mellan 15,000 Euro och 30,000 Euro.

Mer pengar att söka för svenska internationella ungdomsprojekt hos Ungdomsstyrelsen. Man planerar under 2012 att fördela 32 miljoner till ungdomsprojekt, vilket är 5 miljoner mer än 2011. En mindre del av pengarna kan sökas för projekt i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Övriga medel är projektmedel som kan sökas av alla. 2012 kan man lämna in ansökningar 1 februari, 1 maj och 1 oktober.

Nordiska kulturfonden utlyser framöver fyra sista ansökningsdatum varje år och inför varje datum kan man nu ansöka om upp till 500 000 danska kronor. 

Årets deadlines är 1 februari 
1 april, 
1 september, 
1 oktober.
Ansökan till Årets Nordiska Kulturbegivenhet 2013-2014 en kulturfestival för barn och unga är öppen till 15 februari 2012.

Fler nordiska möjligheter- sök mobilitetsstöd, nätverksstöd och stöd till residenscentra
• Mobilitetsstöd – 9 februari 2012
• Stöd till residenscentra – 1 februari 2012
• Kortvarigt nätverksstöd – 29 februari 2012

Kulturrådet – sök internationellt mobilitetsstöd för internationella kulturutbyten, exempelvis turnéer och gästspel för professionell konst- och kulturverksamhet, i Sverige och utomlands, senast den 16 februari.

Konstnärsnämnden utlyser nya vistelsestipendier till New York (Movement Research) och Berlin (Uferstudios) med sista ansökningsdag den 20 februari 2012. En gång per år med start 2012, kommer ett stipendium till vardera plats att utlysas med två månaders långa vistelser. IDP vill möjliggöra för danskonstnärer att vistas längre perioder utomlands för att få mer djuplodande utbyten och mer kontaktskapande, och samarbetar med platser som kan erbjuda bra plattformar för det.

EU:s kulturprogram – Ansök om kultursamarbete med Sydafrika inom ramen för samarbetsprojekt med tredjeländer inom EU:s kulturprogram. Sista datum för ansökan är 3 maj 2012. Med tredjeländer menar man länder som inte deltar i EU:s kulturprogram. Varje år utses ett eller flera länder att ingå som tredjeland. I år kunde stöd sökas för samarbete med Mexiko och 2012 är det alltså Sydafrika som står på tur. 2013 är det Australien och Kanada som är i fokus. Projekten ska genomföras av organisationer i minst tre länder som ingår i EU:s kul¬turprogram tillsammans med minst en samarbetspartner från Sydafrika. Projekten får pågå i högst 24 månader från startdatumet.

Innovativ Kultur öppnar nu en ny ansökningsomgång för samverkan mellan kultur, näringsliv och forskning i Stockholms Län. Innovativ Kultur satsar tillsammans med  Stiftelsen framtidens kultur på förnyelse inom konst & kultur.  Ansökningar tas emot från Stockholms län och prioriterar projekt som:  är kulturellt och konstnärligt nyskapande,  utvecklar nya metoder och processer,  utvecklar samarbete mellan kultur, näringsliv och/eller forskning. Sista ansökningsdatum är 15 mars 2012.