Kreativa Europa
Den första bidragsutlysningen inom delprogrammet Kultur öppnar redan i december 2013 och pågår till början av mars 2014. Nästa utlysning kommer i juli 2014 och pågår till oktober 2014.

Ungdomsstyrelsens utlysning för ökat valdeltagande
Under 2014 är det val till både Europaparlamentet och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Sök bidrag till aktiviteter som får fler unga att rösta.
Till ansökan

Jakten på nya vinnare är igång: Europeiska Karlspriset 2014 har öppnat för ansökningar
Är du 16–30 år och leder ett projekt med en europeisk dimension? Eller vet du någon som gör det? Från och med den 25 oktober kan projekt som handlar om att lyfta fram idén om Europa bland unga tävla om det sjunde Karlspriset för ungdomar. Sista ansökningsdag den 20 januari.
Till ansökan

Databas för kulturexperter
European Expert Network on Culture (EENC) har lanserat en öppen inbjudan för att ta med enskilda experter och organisationer i EENC databasen. Den europeiska expertnätverk för kultur (EENC) inrättades 2010 på initiativ av Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, i syfte att ge råd och stöd till dess verksamhet inom kulturpolitiken och består nu av en grupp på 17 experter. Här kan du hitta information om urvalskriterierna. Ansökningsomgången är öppen tills vidare, och åtminstone till den 15 februari 2014.

Kulturbidrag från syd till nord
Βor du i Malmö och är över 13 år kan du söka en efter en snabb slant från kulturexpressen. Stipendiet Kulturexpressen är på upp till 10 000 kronor. Det tar som längst tre veckor från den dag du mejlar, postar eller lämnar in ansökan till den dag du kontaktas av en handläggare: Till ansökan

Kulturskjutsen – Umeå2014
Har du en projektidé länkad till kulturhuvudstadsåret kan du söka en Kulturskjuts från Umeå kommun. Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till 20 000 kronor för att genomföra projekt och arrangemang under kulturhuvudstadsåret: Till ansökan

Creative Force-stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och utländska organisationer
Creative Force är ett program från Svenska institutet som ger stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och utländska organisationer som syftar till att stärka öppenhet och demokratiska strukturer genom samarbeten inom kultur, media och relaterade sektorer. Under 2014 kommer tre utlysningar genomföras inom Creative Force. Sista ansökningsdag för såddfinansiering är 24 januari, 15 maj och 15 september. Stöd till projektsamarbete har sista ansökningsdag 24 januari. Till ansökan