Kultur- och medieprojekt som främjar öppenhet
Creative Force-programmet på Svenska Institutet välkomnar ansökningar som syftar till att främja öppenhet och demokratiska strukturer med hjälp av projekt inom områdena kultur, media och närliggande sektorer.
Sista ansökningsdag är den 16 september 2013.
Mer information hittar du här.

För unga och aktiva i Europa!
Den 1 oktober är sista chansen att söka bidrag inom EU:s ungdomsprogram Ung och Aktiv i Europa. Målet är att ge unga människor internationella erfarenheter och öka deras engagemang.
Ungdomsstyrelsen fördelar programmets cirka 30 miljoner kronor till internationella projekt: utbytesprojekt, volontäraktiviteter, lokala ungdomsinitiativ och projekt som vänder sig till ungdomsledare. Från och med 2014 förändras EU:s ungdomsprogram och Ung och Aktiv i Europa ersätts av Erasmus+.
Sista ansökningsdag: 1 oktober
Ung och Aktiv i Europa – dags att söka bidrag

Bidrag till nordiska projekt
Nordiska barn- och ungdomskommittén förmedlar bidrag till ungdomsprojekt inom Norden.
Sista ansökningsdag: 1 november.
Sök bidrag till nordiska projekt

Projekt för ökat valdeltagande
I samband med det EU-valet 2014, kommer ”The ”Open Society Initiative for Europe” (OSIFE)”, att stödja demokratiprojekt och projekt för att öka valdeltagandet i Europa.
Det senaste året i Europa – krisens år – har varit prövande för européerna. Valet 2014 kommer att bli ett viktigt år i EU:s historia, det kan ses som en markering för vilket typ av enat Europa medborgarna vill se i framtiden.
Med detta i åtanke kommer ”the Open Society Initiative for Europe (OSIFE)” att stödja demokratiprojekt för att höja valdeltagandet i Europa. Transnationella projekt och projekt riktade att höja rösterna för medborgare långt från makten är särskilt prioriterade

Läs mer om ansökning och vilka typ av projekt som stöds på: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/european-elections-grants
Sista ansökningsdag: 13 september

Sök bidrag för studiebesök!
Senast den 15 oktober kan man nu ansöka om att få delta i ett arrangerat studiebesök inom ramen för Life Long Learning programmet. I det nya program som träder i kraft 2014 kommer programmet inte längre att finnas kvar. Här är en länk till Studiebesöksprogrammet: http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A—O/Studiebesoksprogrammet

Nordiska Ministerrådet inbjuder till kontaktseminarium!
Den 29-31 oktober anordnas ett kontaktseminarium inom det nordisk-baltiska samarbetet Nordplus Vuxen. Nordplus Vuxen är Nordiska Ministerrådets program för samarbete inom Norden-Baltikum, och det är i mångt och mycket likt Grundtvig. Här är en länk till inbjudan: http://utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A—O/Nordplus-kontaktseminarium/