.

Atelier for Young Festival Managers EDINBURGH 2014

European Festival Association (EFA) inbjuder till nästa utbildningstillfälle för unga festivalarrangörer. Senast den 30 juni kan du ansöka om deltagande i en 7 dagars workshop. Workshopen arrangeras den 3-10 april 2014 i Edinburgh, UK.

Mer information och ansökan finns här

www.atelierforyoungfestivalmanagers.eu

Mer info om European Festival Association (EFA) och Festival Academy

http://www.efa-aef.eu/en/festivals/news/detail/1457/European%20Festivals%20Association%20launches%20‘The%20Festival%20Academy’/?-session=s:5BB6CE4D0ca0122873ojx422AC3E

Ung och Aktiv i Europa

Tre utlysningar är aktuella nu för att söka bidrag till ungdomsprojekt

  1. Informationsaktiviteter om Europaparlamentsvalet 2014 riktade till ungdomar, senast 27 juni

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_5_en.php

2.  Partnerskap inom programmet Ung & Aktiv i Europa, senast 5 september

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_6_en.php

3.  Ungdomens möjlighet till internationella utbyten, senast 10 september

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_3_en.php

Statsbidrag för EU- debatt i Sverige att söka hos Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen kommer att fördela cirka 3 miljoner kronor till organisationer och stiftelser för att de ska belysa EU:s framtidsfrågor genom spridning av information eller evenemang. Sista ansökningsdag för projekt som ska starta 2014 är den 16 september. Informationsträff för aktörer som är intresserade av att få information och svar på frågor om statsbidraget äger rum torsdagen den 22 augusti.

http://www.ungdomsstyrelsen.se/informationsmote-om-statsbidraget-eu-debatt

Call for experts- EACEA söker bedömare av ansökningar och projekt

EACEA har en utlysning för experter för bedömning av ansökningar och utvärdering av projekt inom områden utbildning, kultur, media, ungdom och medborgarskap.

Sista ansökningsdag är den 30 juni 2013

http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2007_en.php

Europeiska Ungdomsportalen

Europeiska Ungdomsportalen samlar information för ungdomar inom ett flertal områden, bland annat kreativitet & kultur där man ger användbara tips till unga konstnärer om hur man kan söka internationella utbyten.

http://europa.eu/youth/country/76/theme/40_en