EU-kommissionen utlyser projektpengar till föreningar, kommuner, regioner och privata företag som jobbar med ungdomar på europeisk nivå

EU-kommissionen välkomnar nu ansökningar om stöd för internationella program och kontakter inom programmet ’Youth in Action’. Kommuner, regioner, aktörer i det civila samhället och privata företag som arbetar med Corporate Social Responsibility kan söka stöd för att utveckla ungdomsprojekt tillsammans med EU-kommissionen.

Projektmedel kan sökas för internationella utbytesprogram, nationella och internationella ungdomsinitiativ, europeisk volontärtjänst, utbildning och nätverksbyggande aktiviteter med föreningar i andra EU-stater samt Kroatien och Turkiet. Ansökan ska vara EU-kommissionen tillhanda senast den 3 november 2011. EU finansierar upp till 50 % av budgeten för projektet och samarbetet kan som mest få 100 000 Euro.

Vem kan söka

  • ett offentligt organ på lokal eller regional nivå,
  • en ideell europeisk organisation aktiv på ungdomsområdet (ENGO) med medlemsorganisationer i minst åtta programländer i programmet ”Aktiv ungdom”,
  • ett bolag/ett företag/ett vinstdrivande organ som är engagerat i företagens sociala ansvar för ungdomar.

Inbjudan och mer information om utlysningen villkor finns här

Ungdomsstyrelsens har mer information om programmet och utlysningen här