I januari började EDI med en ny typ av tips – aktuella ansökningar i Sverige, Norden och Europa för kulturaktörer. Här kommer månadens tips! Några av januaritipsen är dessutom fortfarande aktuella.

Vi påminner om att European Culture Foundation öppnade den 20 februari 2012 en ny utlysning för samarbetsprojekt som är årets enda tillfälle att söka projektbidrag från ECF. Sista ansökningsdatum är den 2 May 2012. ”Collaboration Grant” är öppen för projekt med företrädesvis tre partnerorganisationer från Europa och grannländer. Man kan söka mellan 15,000 Euro och 30,000 Euro.

Kulturbryggan har annonserat ut en ny utlysning för Genomförandestöd II till kulturprojekt.
Genomförandestödet är till för de idéer som gått igenom en testfas och som nu är redo att sjösättas och genomföras. Ett grundläggande krav är att man har 50% medfinansiering, med minst 1 privat källa. Läs in dig på riktlinjer och villkor här.
Sista ansökningsdag är 16 mars 2012. Beslut fattas senast 29 juni 2012.

Grundtvig stöd för förberedande besök. Funderar du på ett Grundtvig projekt med flera partners från EU och saknar medel för att förbereda projektet och ansökan? Organisationer som arbetar med vuxnas allmänna lärande kan ansöka om bidrag för ett förberedande besök inför sin ansökan inom Grundtvig partnerskap, Grundtvig volontärprojekt samt Grundtvig multilaterala projekt och nätverk. Representanter från en svensk organisation besöker en framtida partner i ett annat EU/EES land. Under besöket diskuterar man det framtida samarbetet, utarbetar gemensamma projektplaner samt formulerar projektansökan.
Du kan söka bidrag för uppehälle och resa för en person, högst 600 Euro.
Ansökningsdatum
Under 2012 är det möjligt att söka vid tre tillfällen. Sista ansökningsdatum är:
30 mars, 
31 augusti
, 19 oktober

Svensk-danska kulturfonden har ett årligt ansökningstillfälle för projektbidrag den 1 april.
Svensk-danska kulturfondens ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan ges till undervisning och utbildning.
Svensk-danska kulturfondens projektbidrag kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner med flera. Som regel beviljas inte bidrag till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ.
Svensk-danska kulturfonden beviljar som regel projektbidrag 20.000-50 000 SEK till ett projekt.

Fonden är i första hand delfinansiär av ett projekt och beviljar högst 85 procent av projektets totala kostnader.