Utlysning från Kulturbryggan
Vill du söka stöd till ditt kulturprojekt? Den 23 juni öppnar kulturbryggans tredje utlysning för i år. Utlysningen vänder sig särskilt till dig som söker genomförande stöd eller startstöd men även stöd för projekt inom kulturbryggans aktuella tema. Du kan söka stöd fram till 1 september. Beslut kommer att fattas 6 november. Läs mer om det aktuella temat på Kulturbryggans hemsida

Erasmus+
Sök pengar för internationellt ungdomssamarbete och strategiska samarbetsprojekt inom det nya EU-programmet för ungdom, utbildning och idrott, Erasmus+. Du kan söka till Volontärtjänst, Utbildning och nätverksbyggande och Ungdomsutbyte, Strategiska partnerskap och Möten mellan unga och beslutsfattare.
– ansök senast 30 april!
Mer information om Erasmus+

EuropeAid – stöd för kultursamarbeten med Libanon
EuropeAid utlyser nu stöd för kulturella aktiviteter som ska äga rum i Libanon under 2014. Syftet är att via kulturprojekt uppnå en ömsesidig förståelse och ett närmande mellan människor via kulturella och konstnärliga utbyten.  Det går att söka stöd för aktiviteter och event som exempelvis musik, dans, teater, utställningar, tävlingar, workshops och olika typer av projekt inom nya media som på olika sätt främjar till kulturutbyte och dialog, främst mellan ungdomar. Även aktiviteter som syftar till att stärka och främja kontakterna mellan libanesiska och europeiska kulturaktörer och organisationer är välkomna att söka stöd.
Deadline är den 22 maj, total budget för utlysningen är 100 000 euro.
Mer info

National Endowment for Democracy (NED)
En fond som stödjer icke-statliga och ideella föreningar runt om i världen. Man uppmuntrar speciellt projekt-ansökningar från nya demokratier, totalitära länder eller samhällen som kämpar för demokratiska rättigheter. År 2012 gav man stöd åt 1236 projekt i 92 länder runt om i världen. Bidraget varierar beroende på projektets omfång. Är du intresserad av att söka?
Nästa deadline är den 20 juni. Instruktioner för hur du söker finns på hemsidan: http://www.ned.org/grantseekers