Europeiska Kommissionen belönar innovativa start-ups med 100 000 euro

Impact Accelerator kommer att belöna 25 start-ups av europeiska SME och webbföretagare som har utvecklat innovativa tillämpningar och företag i mobilt Internet med hjälp FIWARE teknologi.

Vinnarna kommer att få ett bidrag på upp till 100,000 euro i kontanter samt kommer kunna medverka i ett 6-månaders utvecklingsprogram, och få stöd i form av tjänstestöd (business services). Sista ansökningsdatum är 30 april.

Ansök här: http://www.fundingbox.com/p/impact-accelerator/

STEP Beyond Travel Grant

European Cultural Foundation finansierar nya artister och kulturarbetare så att de ska kunna resa, utforska samt utbyta åsikter, kunskaper och inspirera varandra. Stipendiet stöder alla typer av gränsöverskridande kreativitet – inklusive musik, bildkonst, teater, dans, film, dokumentär, multimedia, design, fotografi, mode och utveckling av kulturell kapacitet.

Om du är intresserad kan du läsa mer och ansöka här, ansökningar tas emot året runt: http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond

International Fund for the Promotion of Culture, (UNESCO)

Är du en konstär eller kreatör? En NGO eller en icke-vinstdrivande privat eller offentlig organisation vars verksamhet bidrar till att främja kultur och konstnärligt skapande? IFCP, International Fund for the Promotion of Culture, finansierar projekt som utforskar kulturens relation till kunskap, mening, värde och identitet, konstens roll för hållbar utveckling samt kreativitet i alla former med yttrandefriheten i fokus. Prioritet ges till unga artister mellan 18-30 år. Sista datum för ansökan är den 30 maj.

Läs mer här: http://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/call-proposals-2014-open

Handmade – Open Call

Med Nordiska kulturfondens nya tema ”Handmade” uppmärksammas det handgjorda, det hållbara och det unika. Fonden har öronmärkt 3 miljoner danska kronor, som utdelas upp till 6 projekt. Du har möjlighet att söka stöd för utvecklingen av ditt projekt nu. Projekten ska innehålla deltagare från minst tre nordiska länder och bidra till att utveckla det nordiska samarbetet inom fältet.

Mer information: http://www.nordiskkulturfond.org/sv/handmade

Ny utlysning snart – Interreg Central Baltic

Andra ansökningsronden kommer vara öppen från den 20 augusti till den 20 oktober och ta emot ansökningar till alla program-prioriteringar och särskilda mål. Under det första ansökningstillfället godkändes 52 projekt av 177 ansökningar. 7 projekt har redan fått sitt slutgiltiga svar och kan börja sin verksamhet.

En statistisk analys av de första finansieringsbesluten finns här: http://www.centralbaltic.eu