Tillväxtverket

Tillväxtverket annonserar för 13 territoriella samarbetsprogram som går vid namn Interreg och löper mellan 2014-2020. Programmen, som Sverige deltar i, verkar för att fler samarbeten ska ske över nationsgränser. Detta för att tillsammans hitta lösningar på bl a miljömässiga hinder och problem. Hitta mer information på hemsidan för att se huruvida din verksamhet stämmer överens med ansökan.

Ansök här!

Kulturrådet/Kreativa Europa

Kulturrådet har släppt sina ansökningar för 2015 och är nu tillgängliga att söka online. Bland ansökningarna finns b la:

Fria musikgrupper – turnébidrag
Kollektivverkstäder – utrustningsbidrag
Litteraturstöd
Regionala bibliotek – verksamhetsbidrag (Stockholm) Regional musikverksamhet – verksamhetsbidrag (Stockholm)

Ansök här!

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden utlyser nu bidrag inom dans, teater och film. Det finns två bidragstyper att söka som går vid namn Resebidrag och Internationellt Kulturutbyte. Sista datum för ansökan med pappersblankett är 27 oktober, medan sista datum för e-ansökan är 3 november.

Ansök här!

European Cultural Foundation

European Cultural Foundation utlyser nu stipendier för kulturarbetare och konstnärer från alla discipliner inom Europas gränser. Stipendierna, Step Beyond Travel Grants, är till för att resa mellan EU och angränsande länder till Europa. Syftet är att uppleva, dela och söka efter nya erfarenheter som ska inspirera till vidare konstnärligt arbete. Den sökande ska helst vara under 35 år och befinna sig i början av sin karriär.

Ansök här!

Central Baltic Programme

Central Baltic Programme, en finansiär av internationella samarbetsprojekt inom Östersjöregionen, har nu öppnat för ansökningar till nya projekt. Du kan ansöka till och med 23 oktober 2015. Läs mer om hur man ansöker i länken nedan.

Ansök!
Further information (in english) on the website: http://www.centralbaltic.eu/content/second-call-applications-open?utm_source=Central +Baltic+Programme&utm_campaign=ba19c172c0- Second_call_for_applications_is_open8_24_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d1d0f136fc- ba19c172c0-227851713