Horisont 2020 och Kreativa Europa
Vill din organisation veta mer om vilka möjligheter som finns för att samarbeta på europeisk nivå? Bedriver ni innovations- eller forskningsinriktad verksamhet med fokus på de kulturella och kreativa sektorerna som ni vill utveckla och stärka genom ett internationellt projekt? Är ni intresserade av sektorsövergripande samarbeten?

Vinnova och Kreativa Europa Desk Sverige (Kulturrådet och Filminstitutet) välkomnar dig till en informationsträff om möjligheterna inom EU-programmen Horisont 2020 och Kreativa Europa.

Datum: 12 september 2016
Tid: 13.00–16.00
Plats: Dansmuséet, Drottninggatan 17, Stockholm
Anmälan: Här senast den 5 september

Träffen vänder sig till aktörer (forskningsinstitutioner, institut, organisationer, offentlig sektor) inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014–2020. Programmet fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna med en totaltbudget på cirka 1,5 miljarder euro för programperioden 2014–2020. Programmets övergripande mål är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och Europas kulturarv genom stöd till kultursektorn och den audiovisuella sektorn (film, tv, dataspel och transmedia).

På informationsträffen får du en övergripande bild av kommande utlysningar inom Horisont 2020:s programområden Europe in a Changing World – Inclusive, Innovative and Reflective Societies och Information and Communication Technologies. Ett antal utlysningar har fokus på kulturarv och vänder sig bland annat till museer, och andra har exempelvis fokus på ny teknologi och innovation inom audiovisuella medier och dataspel. Under träffen kommer också representanter för projekt att medverka för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Ta chansen att arbeta tillsammans med andra i Europa och världen för att skapa innovation lösningar på samhällsutmaningar inom kultursektorn!

Preliminärt program
• Horisont 2020 – om kommande utlysningar och vad som är bra att tänka på inför ansökan. Anna Halldén och Johan Lindberg, nationella kontaktpersoner, Vinnova
• Kreativa Europa – om kommande utlysningar och vad som är bra att tänka på inför ansökan. Elin Rosenström och Ulrika Nisell, nationella kontaktpersoner, Kreativa Europa Desk Sverige (Kulturrådet och Filminstitutet)
• Framgångsfaktorer och rekommendationer. Projektexempel från Horisont 2020 och Kreativa Europa
• Frågor och diskussioner

Länk