Kanske passar den verksamheten in i något av de 13 territoriella samarbetsprogram som Sverige deltar i. Nu är det möjligt att ansöka om stöd i flera av de programmen.

De territoriella samarbetsprogrammen, eller Interregprogrammen som de ofta kallas, handlar om att utveckla samarbeten över nationsgränser. Syftet är att uppmuntra städer och regioner i olika länder att arbeta tillsammans, hitta gemensamma lösningar och överbrygga gränshinder genom program, projekt och nätverk.

Läs mer: http://eu.tillvaxtverket.se/5.a22ca114f340670034ac00.html