Generaldirektören för Kulturrådet, Staffan Forsell, har utsetts till IFACCA styrelsen. IFACCA som står för International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, är ett globalt nätverk av kulturråd som jobbar för att öka kapaciteten och effektiviteten hos offentliga finansiärer av kultur och för att gynna samhället genom nätverk, opinionsbildning och forskning.

Stephen Wainwright, ordförande för IFACCA, välkomnade Staffan Forsell och poängterade att styrelsen kommer att ha stor nytta av de erfarenheter Staffan Forsell har efter sin 20 år långa karriär inom kulturområdet.