I förra veckan röstade Storbritannien för att lämna EU. Mot bakgrund av det vill vi informera dig som tidigare sökt projekt inom Erasmus+ om hur ett EU-utträde kan påverka landets medverkan i programmet.

I dagsläget har inget förändrats när det gäller möjligheterna att samarbeta eller ha utbyten med Storbritannien inom Erasmus+. Om landet går ur EU kan det på några års sikt innebära att man även får lämna det europeiska utbytet inom utbildning. Men det är i så fall en process som kommer att ta tid. Det är inte heller säkert att ett EU-utträde innebär att Storbritannien behöver lämna Erasmus+. Det finns möjlighet att, genom särskilda avtal, fortsätta att vara med fullt ut i utbildningssamarbetet även som icke EU-medlem.

Läs mer på utbyten.se