Intercult och Al-Harah Theater/PARC har samarbetat i tre år 2013-2015. Samarbetet blev mycket lyckat och har resulterat i nya kontaktnät mellan Sverige och Palestina. Projektet har också medfört starten för en ny utbildning där 25 unga teaterstudenter har utbildats och kan påbörja en yrkeskarriär inom teater. Utbildningen genomfördes i en demokratisk anda där eleverna har fått öppna sina sinnen, utveckla sin kreativitet och haft tillgång till en säker plats där de har kunnat uttrycka sig fritt. Utbildningen på Al-Harah Performing Arts Training Center (PARC) har öppnat nya möjligheter för arbete, karriär och för eleverna att bli delaktiga i samhällsutvecklingen.
/

Intercult & Al-Harah Theater/PARC have been working together for three years  2013-2015.  The collaboration has been a great success and has resulted in the building of new networks between Sweden and Palestine.  Another result is a new education of 25 young theatre students that now can start their professional careers. The teaching has been conducted in a democratic spirit, opening their minds and developing their creativity.  The training at Al-Harah Performing Arts Training Center (PARC) will open new work opportunities, new possibilities for a career in theatre and means to actively take part in their communities.