Vad kommer vi att minnas av året 2015? Vad har Europaparlamentet arbetat med? Året har markerats av flyktingkrisen och terroristattackerna i Paris. Parlamentet har också behandlat skatteregler, situationen i Grekland och diskuterat frihandelsavtalet mellan EU och USA. Se Europaparlamentets video om året som gått.

/

What will be remembered from the year 2015? What issues has the European Parliament handled? The year 2015 will be remembered as the year when large groups of migrants crossed the borders of EU, but also the terrorattacks in Paris. The Parliament has also worked with tax laws, the situation i Greece and also the Transatlantic Trade and Investment Partnership. See the Parliaments video on the year 2015