I helgen är det 20 år sedan Göteborgs koreografen Gun Lund satte upp föreställningen Världens Tak. När det begav sig jobbade Ida Burén som producent med ansvar för all logistik och tillgänglighet till taken. Nu återsamlas alla inblandade till återblickar, seminarium och fest på 3 våningen. I samband med 20 års jubileumet släpps även en bok av journalisten Tor Billgren om denna unik föreställning. www.3vaningen.se/världens-tak-2013