Intercult var  under våren/sommaren 2015 med och tog fram en pilotstudie för delaktighetsprojekt tillsammans med organisationer i fyra europeiska städer. Projektet går under namnet Walt into my life och syftet är att (re)definiera det offentliga rummet genom att dela erfarenheter och konstnärliga aktiviteter. Projektet har koncentrerat sig på metoder att utveckla deltagande föreställningar/performances och att dela kulturella upplevelser.

Deltagande organisationer: Minority Rights Groups in London (UK), Intercult in Stockholm (Sweden), Szubjektiv in Budapest (Hungary), and Ye Too Ponese in
Oviedo (Spain). Studien skedde i områden där stora grupper av migranter finns.

Gå in på projektbloggen: http://www.walkintomylifeinternational.tumblr.com

/
Walk into my life is a cultural participatory pilot study that wants
to (re)define public space through sharing of experiences and artistic activities.
The main objective has been to research a new methodology of engaging
participatory performance and cultural experience. The pilot study was
run during spring/summer of 2015 by organisations in four European
cities. Minority Rights Groups in London (UK), Intercult in Stockholm
(Sweden), Szubjektiv in Budapest (Hungary), and Ye Too Ponese in
Oviedo (Spain), in neighborhoods where
large migrant communities live.

Read more in the blog:
Tumblr blog: http://www.walkintomylifeinternational.tumblr.com