Live på webben kortkursen EU och Finansiering[eng]Live on the web, short course EU and Financing (in Swedish)[/eng]

Just nu talar Intercults Iwona Preis om andra finansieringskällor till kultur än EU:s kulturprogram. Vi vågar lova en matnyttig och informationsspäckad kortkurs med orientering bland alla andra program och svenska exmepel på projekt som lyckats få sin ansökan beviljad.

Se kursen här[eng]Just nu talar Intercults Iwona Preis om andra finansieringskällor till kultur än EU:s kulturprogram. Vi vågar lova en matnyttig och informationsspäckad kortkurs med orientering bland alla andra program och svenska exmepel på projekt som lyckats få sin ansökan beviljad.

Se kursen här[/eng]

Irén Lejegren

Irén Lejegren är regionråd och ordförande i landstinget nämnd för Tillväxt, kultur och bildning i Örebro län. I sina roller har hon klubbat både regionens kulturpolitiska program och landstingets kulturplan.

ARTerial Network and Intercult in collaboration (engelska)[eng]ARTerial Network and Intercult in collaboration[/eng]

ARTerial Network is a continental network of artists, cultural activists, arts NGOs, cultural enterprises and others committed to developing African music, dance, theatre, literature, craft, design, visual art and film in their own right, and as means to contribute to democracy, human rights and development in Africa.

Intercult and ARTerial Network have with the release of the Project Management Toolkit for Arts and Culture started a strategic collaboration with the support of the Swedish institute.

Intercult is interested in expanding our activities on the African continent. For many years we have had contacts with African immigrants living in Sweden, building networks and engaging in activities. Our collaboration with ARTerial Network is a more strategic step in developing our relationship with Africa’s creative sector. We hope this Project Management Toolkit for Arts and Culture will be a useful information and training tool; raising the competence of managers in the cultural and creative sector. We are proud to be associated with the ongoing development of a strong African creative sector, one with high artistic integrity, local engagement and global relevance.

ARTerial Network project management toolkit (PDF)

Ida Burén@ Africa 101 – an African Arts Campus, i Kapstaden 24-29 oktober[eng]Ida Burén@ Africa 101 – an African Arts Campus – for Cape Town, 24-29 October (Swedish)[/eng]

Denna vecka är Intercults Ida Burén i Kapstaden, Sydafrika, inbjuden av organisationen Arterial Network och African Arts Institute. De arrangerar en Arts Campus med breda introduktioner till kontinentens nutida konst och kultur. Samtidigt pågår också ett partnersmöte med representanter från Marocko, Senegal, Kamerun och Kenya. Det är ett projekt som fått stöd av EU:s program Investing in People ”Strengthening Capacities in the cultural sector” kring Cultural leaders, som Ida kommer följa.

Ida Burén kommenterar: ”Det känns fantastiskt att kunna delta i detta tillfälle, en jättefin chans att uppdatera Intercult om hur ett par av Afrikas framträdande kulturaktörer diskuterar situationen och behoven inom sektorn idag. Tack vare stöd från Svenska Institutet har vi nu en möjlighet att möta och göra research för att sedan kunna ta initiativ och/eller samarbete i framtida projekt med dessa starka organisationer. Mitt stora engagemang för utvecklingsfrågor i Afrika kan nu vidareutvecklas inom ramen för Intercult, och i samarbete med en så etablerad struktur som Arterial Network. ”

Krokodilfiolen

Mamadou Sene kom till Sverige från Senegal för 20 år sedan och arbetar som musiker. I föreställningen KROKODILFIOLEN berättar han om sin barndom i den afrikanska skogen bland lejon och hyenor. För barn 6-12 år.

Vid åtta års ålder börjar han arbeta med att vakta familjens kor. För att kalla på korna använde Mamadou sin Riti, ett musikinstrument som hans morbror hade byggt åt honom med hjälp av krokodilskinn, hästtagel och en kalebass. Så en dag försvinner Mamadous mamma och han bestämmer sig för att leta efter henne. Resan tar honom hela den långa vägen till Dakar…

I sina enmansuppträdanden blandar Mamadou Sene sång, berättelser och akrobatik.

Mamadou ingår även i Ale Möller Band.

Nypremiär

Krokodilfiolen har spelats med stor framgång på Intercults scen Annexet (Stockholm) och runt om i landet i mitten av 2000-talet. Hösten 2011 fick föreställningen nypremiär för att möta nästa generation barn.

För skolbarn i Stockholm stad finns det möjlighet till subventionerade priser via Kulan. Ta kontakt med Ida Burén för mer information och bokningar.

CAE General Assembly: “Our ambitions are too low. 1% is peanuts. I want 30-40% for culture and education!”

Today Intercult’s Chris Torch and Iwona Preis are in Brussels at the Culture Action Europe’s 18th General Assembly.

Chris just finished talking on the need of culture and its place in the coming EU budget for 2014-2020: “Our ambitions are too low. 1% is peanuts. I want 30-40% for culture and education!

Chris Torch and Emina Visnic (POGON, Croatia) at the General Assembly

Få hjälp med ansökan om översättningsstöd

Sista ansökningsdatum för att söka översättningsstöd är den 3 februari 2012 respektive 2013. Som stöd för dem som planerar att skicka in en ansökan nästa år bjuder Kultur­kontakt Sverige in till en workshop där vi går igenom ansökningsblanketten steg för steg. Frågor om stödet besvaras förstås också av Kulturkontakt Sverige via telefon eller e-post.

TID: fredagen den 25 november kl. 13–15
PLATS: Kulturrådet, Borgvägen 1–5 (Filmhuset), Stockholm
ANMÄLAN: heli.hirsch@kulturradet.se senast den 23 november

EU:s Kulturprogram ger festivalstöd

Kulturfestivaler som är väletablerade inom sitt område kan ansöka om stöd från EU:s kulturprogram för kostnader kopplade till uppförandet av europeiska verk (undantaget de svenska).

Sista ansökningsdatum är den 16 november. Denna ansökningsomgång fördelar omkring 2,7 miljoner euro till omkring 30–40 festivaler runt om i Europa. Högsta möjliga bidragsbelopp är 100 000 euro. Ett ansökningskrav är att festivalen har arrangerats minst fem gånger tidigare. Planeringen för föregående år och för det år ansökan gäller måste inkludera verk från minst sju europeiska länder som deltar i EU:s kulturprogram.

Ansökningshandlingar finns här.

Göteborgs dans- och teaterfestival fick som enda festival i Sverige stöd från EU enligt beslutet från maj 2011. Totalt rör det sig om 894 000 kronor. 674 festivaler ansökte om ekonomiskt stöd men endast 26 av dem valdes ut.

“Stödet från EU betyder mycket för att vi ska kunna göra vår tionde festival till den viktigaste scenkonsthändelsen i Norden 2012”, skrev festivalledningen i ett pressmeddelande.

Festivalen i Göteborg får stöd för att presentera europeisk scenkonst som tidigare inte visats i Norden, nordisk scenkonst för internationella programläggare och för att arrangera workshops och seminarier för konstnärer från olika europeiska länder.
Dansfestivalen i Göteborg äger rum den 18-27 maj 2012.