Kulturfestivaler som är väletablerade inom sitt område kan ansöka om stöd från EU:s kulturprogram för kostnader kopplade till uppförandet av europeiska verk (undantaget de svenska).

Sista ansökningsdatum är den 16 november. Denna ansökningsomgång fördelar omkring 2,7 miljoner euro till omkring 30–40 festivaler runt om i Europa. Högsta möjliga bidragsbelopp är 100 000 euro. Ett ansökningskrav är att festivalen har arrangerats minst fem gånger tidigare. Planeringen för föregående år och för det år ansökan gäller måste inkludera verk från minst sju europeiska länder som deltar i EU:s kulturprogram.

Ansökningshandlingar finns här.

Göteborgs dans- och teaterfestival fick som enda festival i Sverige stöd från EU enligt beslutet från maj 2011. Totalt rör det sig om 894 000 kronor. 674 festivaler ansökte om ekonomiskt stöd men endast 26 av dem valdes ut.

“Stödet från EU betyder mycket för att vi ska kunna göra vår tionde festival till den viktigaste scenkonsthändelsen i Norden 2012”, skrev festivalledningen i ett pressmeddelande.

Festivalen i Göteborg får stöd för att presentera europeisk scenkonst som tidigare inte visats i Norden, nordisk scenkonst för internationella programläggare och för att arrangera workshops och seminarier för konstnärer från olika europeiska länder.
Dansfestivalen i Göteborg äger rum den 18-27 maj 2012.