Wasteland Twinning public presentation

BaseCamp Stockholm residents Wasteland Twinning will introduce the project concept and reveal the research, explorations and interventions they have conducted over the past two weeks in Stockholm.

[highlight]TIME: Friday 14 October 16.00
PLACE: Intercult Annex, Nytorgsgatan 15, around the corner
MORE: Let us know if you our coming on the Facebook-event

[/highlight]

Wasteland Twinning hijacks the concept of ‘City Twinning’ and applies it to urban Wastelands in order to generate a network for parallel research and action.
By subverting a concept which aims to parade a city’s more predictable and mainstream cultural assets and shifting the focus to Wastelands, questions of value and function are raised. From these questions, new practices are developed.

Wasteland Twinning develops an understanding of the potential of these sites through cross-disciplinary models of practice.

Wasteland Twinning is an expanding network and so far has project partners in Amsterdam, Bangalore, Berlin, Glasgow, Guwahti, Kuala Lumpur, London, Nottingham, Sydney, Yogyakarta…and Stockholm?

Ida Burén at IETM Krakow

Today Intercult ceo Ida Burén lands in Krakow for the international performing arts network IETM’s plenary meeting 6-9 October.  The theme of this years second IETM Meeting is “party” (this Spring a meeting was successfully held in Stockholm). It is dealt with in terms of cooperation, participation and politics. 500 professionals from around the world are expected to join the party in Krakow.

Remissvar på Stockholms Stads förslag till Kulturstöd

Intercult har läst igenom Kulturförvaltningens förslag om kulturstöd, vi är mycket positiva sett till helheten, men har kommit in med synpunkter om bland annat att förtydliga möjligheten att få stöd för Internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte från EU.

Vi är mycket positiva till den starka betoningen på att stödja internationellt arbete. Som en del i detta ligger säkert en förhoppning att Stockholms fria kulturliv skall söka och delfinansiera sina projekt genom EU finansiering. Om detta kan ske i högre grad än idag, kan det ge signifikant ökning av medel för att skapa kulturprojekt, vilket skulle skapa mycket goda effekter för Stockholms fria kulturliv.

Vi föreslår därför att Stockholm Kulturförvaltning gör en särskild EU strategi som en del av den allmänna visionen om ökad internationalisering. En strategi som tydligt beskriver hur Kulturförvaltningen vill öka Stockholms fria kulturlivs möjligheter till att initiera, söka, delta och erhålla EU bidrag och på så vis mycket mera aktivt delta i det europeiska samarbetet.

Läs hela remissvaret inklusive konkreta förslag till en EU strategi (PDF)

Wasteland Twinning are in the house!

The three Berlin based artists, Will Forster, Matthias Einhoff and Lars Hayer arrived at Intercult yesterday, ready to start their residency at our newly started residency programme BaseCamp Stockholm.

Today they are out and about in Stockholm starting up their research for wastelands. Before their arrival a call for wastelands was sent out via Facebook. They will be having meetings at Arkitekturmuseet and arts driven space Candyland this week. Any suggestions for people to meet or wastelands are welcome. Read more here: www.intercult.se/basecamp

Wasteland Twinning söker ödemarker i Stockholm

4-16 oktober är de tre Berlin-baserade konstnärerna Will Foster, Matthias Einhoff och Lars Hayer i Stockholm för att leta ödemarker. Trion startade forskningsprojektet Wasteland Twinning 2010, det har vuxit med noder i bland annat Jakarta, Bangalore, London, Berlin, Amsterdam. Wasteland Twinning undersöker hur urbana ödemarker används i olika städer, vilken funktion de fyller socialt, ekonomiskt, politiskt. De vill utmana idén om dessa platser som något värdelöst. Wasteland Twinning är det första teamet på Intercults nystartade residency program BaseCamp Stockholm.

Vi är nyfikna på om det överhuvudtaget finns ödemarker i Stockholm. Mitt i Berlin finns det många ödetomter efter murens fall. Här får vi nog söka oss till stadens utkanter.

Will Foster, Wasteland Twinning

Tips om ödemarker kan postas på Facebook-eventet People of Stockholm, show us your wastelands!
Fredagen 14 oktober sker det en publik presentation på Intercult Annexet. Mer info kommer.

BaseCamp Stockholm

Intercults residenceprogram uppmuntrar processbaserade konstnärliga projekt och riktas till tvärdsciplinära team av konstnärer, producenter och curators. Till den första programperioden hösten 2011, kom över 40 ansökningar från hela världen. Intercult driver stora samarbetsprojekt på Europanivå. Med BaseCamp Stockholm vill kulturorganisationen dra nytta av sitt internationella nätverk och skapa en konstnärlig mötesplats i Stockholm.
www.intercult.se/basecamp

Mer om Wasteland Twinning

Wasteland Twinning hijacks the concept of ‘City Twinning’ and applies it to urban Wastelands in order to generate a network for parallel research and action.

Concept

By subverting a concept which aims to parade a city’s more predictable and mainstream cultural assets and shifting the focus to Wastelands, questions of value and function will be raised. From these questions, new practices will be developed. Wasteland Twinning aims to develop an understanding of the potential of these sites through cross-disciplinary models of practice. A hub wasteland in central Berlin has been established. The online network www.wasteland-twinning.net will function as a catalyst for collaborative research approaches, critique and experimentation.

Wasteland Twinning is engaging with the notion of wastelands as a complex inter-working of social, natural, and technological worlds and providing a unique link between people and landscape. This act of formalised solidarity between land and people will go beyond simple gesture to provide practical platforms for cross-cultural exchange.

Context

Urban wastelands are at the centre of conflicts around cultural, economic and historical hegemonies. The common notion still remains that wastelands are of no value until developed. However these types of spaces hold a unique and valuable role in the future of humanity as we question notions of progress and strive for more sustainable models of living. Urban wastelands support inner city biodiversity, provide carbon sinks, improve hydrological attenuation, provide open space and represent freedom from the controlled built environment. As metaphors wastelands typify the cause and effect of our constant (re)development.

Promoting the idea of wasteland is obviously a tricky idea politically, since wasteland is a symbol of the withdrawal of the public authorities – withdrawal, not abandonment.’

Gilles Clément, 2008, www.blogsthema.marseille.fr

www.wasteland-twinning.net

Pressfoton

www.intercult.se/pressfoton/

För mer information och intervjuer, kontakta:

Vanessa Ware, pressansvarig, Intercult
T: 08 644 10 23
M: 070 750 24 54
vanessa.ware@intercult.se

Intercult abetar 
för 
att 
internationalisera 
svenskt 
kulturliv.
 
Vi 
skapar
 storskaliga
 transnationella
 och
 gränsöverskridande
 konstprojekt. Vi
 är
 aktiva
 på
 den
 
kulturpolitiska 
arenan i Sverige och Europa.
 Vi
 driver 
Europeiskt 
Resurscentrum
 för
 Kultur
 (ERK) 
och
 Europa
 Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har 
verksamhetsstöd 
från 
Statens
 Kulturråd,
 Stockholms
 kulturförvaltning
 och
 Stockholms 
läns 
landsting.
 Våra
 projekt
 stöds
 av 
EU:s
 kulturprogram,
 Svenska 
Institutet,
 
Kulturkontakt 
Nord
 och regional och lokal finansiering där vi verkar.

Spansk fototävling på Europe Direct Cáceres

Delta i en spansk fototävling öppen för alla, deadline för anmälan av foton den 15 november:

Europe Direct Centre in Cáceres is pleased to announce “MOVE FOR EUROPE” competition. This year we celebrate “V Edition of Short Story Contest”, “IV Edition of Photography Contest”, and “II Edition of Comic Contest”.

Every year, since 2007 Europe Direct organize a series of competitions related to European issues. This year the contests are organized under the slogan “Move for Europe”, as the motto for “European Year for Volunteering”.

The contest is open to all adult people, regardless of their nationality or place of residence.
The subjects shall cover European issues; the picture should emphasize or represent author’s vision on Europe, given the theme of this year 2011: “Volunteering and Citizen Participation.”

For mer information besök: www.europedirect.caceres.es eller bloggen: www.europedirectcc.wordpress.com och sprid gärna informationen vidare i dina kretsar.