Lyssna på Chrissie Faniadis och Iwona Preis när de ger en introduktion till EU och Kulturen.

Kursen ges på Intercult idag och streams via Bambuser. Videoinspelningen ligger kvar i efterhand.

Läs mer om kursen