4-16 oktober är de tre Berlin-baserade konstnärerna Will Foster, Matthias Einhoff och Lars Hayer i Stockholm för att leta ödemarker. Trion startade forskningsprojektet Wasteland Twinning 2010, det har vuxit med noder i bland annat Jakarta, Bangalore, London, Berlin, Amsterdam. Wasteland Twinning undersöker hur urbana ödemarker används i olika städer, vilken funktion de fyller socialt, ekonomiskt, politiskt. De vill utmana idén om dessa platser som något värdelöst. Wasteland Twinning är det första teamet på Intercults nystartade residency program BaseCamp Stockholm.

Vi är nyfikna på om det överhuvudtaget finns ödemarker i Stockholm. Mitt i Berlin finns det många ödetomter efter murens fall. Här får vi nog söka oss till stadens utkanter.

Will Foster, Wasteland Twinning

Tips om ödemarker kan postas på Facebook-eventet People of Stockholm, show us your wastelands!
Fredagen 14 oktober sker det en publik presentation på Intercult Annexet. Mer info kommer.

BaseCamp Stockholm

Intercults residenceprogram uppmuntrar processbaserade konstnärliga projekt och riktas till tvärdsciplinära team av konstnärer, producenter och curators. Till den första programperioden hösten 2011, kom över 40 ansökningar från hela världen. Intercult driver stora samarbetsprojekt på Europanivå. Med BaseCamp Stockholm vill kulturorganisationen dra nytta av sitt internationella nätverk och skapa en konstnärlig mötesplats i Stockholm.
www.intercult.se/basecamp

Mer om Wasteland Twinning

Wasteland Twinning hijacks the concept of ‘City Twinning’ and applies it to urban Wastelands in order to generate a network for parallel research and action.

Concept

By subverting a concept which aims to parade a city’s more predictable and mainstream cultural assets and shifting the focus to Wastelands, questions of value and function will be raised. From these questions, new practices will be developed. Wasteland Twinning aims to develop an understanding of the potential of these sites through cross-disciplinary models of practice. A hub wasteland in central Berlin has been established. The online network www.wasteland-twinning.net will function as a catalyst for collaborative research approaches, critique and experimentation.

Wasteland Twinning is engaging with the notion of wastelands as a complex inter-working of social, natural, and technological worlds and providing a unique link between people and landscape. This act of formalised solidarity between land and people will go beyond simple gesture to provide practical platforms for cross-cultural exchange.

Context

Urban wastelands are at the centre of conflicts around cultural, economic and historical hegemonies. The common notion still remains that wastelands are of no value until developed. However these types of spaces hold a unique and valuable role in the future of humanity as we question notions of progress and strive for more sustainable models of living. Urban wastelands support inner city biodiversity, provide carbon sinks, improve hydrological attenuation, provide open space and represent freedom from the controlled built environment. As metaphors wastelands typify the cause and effect of our constant (re)development.

Promoting the idea of wasteland is obviously a tricky idea politically, since wasteland is a symbol of the withdrawal of the public authorities – withdrawal, not abandonment.’

Gilles Clément, 2008, www.blogsthema.marseille.fr

www.wasteland-twinning.net

Pressfoton

www.intercult.se/pressfoton/

För mer information och intervjuer, kontakta:

Vanessa Ware, pressansvarig, Intercult
T: 08 644 10 23
M: 070 750 24 54
vanessa.ware@intercult.se

Intercult abetar 
för 
att 
internationalisera 
svenskt 
kulturliv.
 
Vi 
skapar
 storskaliga
 transnationella
 och
 gränsöverskridande
 konstprojekt. Vi
 är
 aktiva
 på
 den
 
kulturpolitiska 
arenan i Sverige och Europa.
 Vi
 driver 
Europeiskt 
Resurscentrum
 för
 Kultur
 (ERK) 
och
 Europa
 Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har 
verksamhetsstöd 
från 
Statens
 Kulturråd,
 Stockholms
 kulturförvaltning
 och
 Stockholms 
läns 
landsting.
 Våra
 projekt
 stöds
 av 
EU:s
 kulturprogram,
 Svenska 
Institutet,
 
Kulturkontakt 
Nord
 och regional och lokal finansiering där vi verkar.